Een voorbeeld van Brusselse kant

Deze benedictievelum dat de kenmerken vertoont van de Brusselse kant uit de 18de eeuw.
 
Wat is een benedicitievelum?
Een benedictievelum is een uiterst zeldzaam stuk van topkwaliteit dat historische taferelen voorstelt. Het lijkt dus bedoeld om uitgespreid te worden gezien. Toch heeft tot nu toe geen enkele liturgiekenner kunnen uitmaken waarvoor zo'n stuk kantwerk precies diende.

 
Benedictievelum. 
Eerste kwart 18de eeuw. Brussel. Kloskant in delen, 97 x 83,5 cm. Bruikleen van de Kerkfabriek van O.L.V. van Laken.
©E.Laurent